Kaspersky Lab

Privacybeleid

In de hierna volgende verklaring wordt het Kaspersky Lab privacy beleid voor de Kaspersky Lab website beschreven. Wij werken ons beleid periodiek en zonder aankondiging bij, kijkt u dus regelmatig hier of er veranderingen zijn aangebracht. De updates betreffende ons privacy beleid zullen in deze sectie worden gepubliceerd.

We zijn altijd bereid uit te leggen:

 • welke persoonlijke informatie wordt verzameld, opgeslagen, nagetrokken of gebruikt;
 • met wie de informatie kan worden gedeeld;
 • hoe u fouten in de informatie kunt verbeteren.

U kunt rechtstreeks met ons contact opnemen op het adres dat aan het einde van deze pagina wordt weergegeven.

Welke informatie we verzamelen en natrekken

Bij Kaspersky Lab respecteren wij uw wens uw persoonlijke informatie te beschermen. Op deze pagina kunt u vinden welke informatie wij van u kunnen vragen en in welke situaties.

We verzoeken u om persoonlijke informatie wanneer u een bestelling plaatst, een product registreert, een dienst verzoekt, meedoet aan een onderzoek, meedoet aan een wedstrijd, met ons correspondeert of deelneemt aan sommige andere activiteiten op onze website. Bijvoorbeeld:

 • wanneer u een bestelling online bij ons plaatst, dan zal u om informatie worden gevraagd om de transactie te kunnen voltooien, zoals uw naam, adres en creditcard nummer;
 • wanneer u om technische ondersteuning vraagt per email of telefoon, dan zullen we u om informatie vragen die nodig is om de transactie te kunnen voltooien, zoals uw registratie/ licentie nummer en informatie over uw computer hardware, software en de aard van de problematiek.

U neemt alle beslissingen betreffende de voortzetting van alle activiteiten waarvoor persoonlijke informatie noodzakelijk is. Echter, weet dat wanneer u de gevraagde informatie niet wenst te verstrekken, u misschien niet in staat bent de transactie te voltooien.

Hoe we deze informatie gebruiken

We gebruiken persoonlijke informatie op de volgende manier:

 • om u te voorzien van informatie over virusalarmeringen, product upgrades, nieuwe producten, diensten, nieuws, informatieve emails, en onderzoek naar toekomstige productideeën of verbeteringen;
 • om ons te helpen bij het aanmaken van informatie die voor u relevant is;
 • om u op de hoogte te brengen van speciale aanbiedingen die u misschien interesseert;
 • om ons te helpen bij het maken van betere producten en diensten die aan uw behoefte voldoen;
 • om het u mogelijk te maken producten aan te schaffen en te downloaden, toegang tot diensten te verkrijgen of op andere wijze deel te nemen aan activiteiten die u uitkiest;
 • om u te helpen snel software, diensten of product informatie te vinden die belangrijk is voor u met wie we uw informatie mogelijkerwijs zullen delen.

Kaspersky Lab maakt gebruik van diensten van andere aanbieders, om diensten aan ons te verlenen. Zij kunnen gebruikt worden om producten te distribueren, technische ondersteuning te verlenen, of het afhandelen van een order. Deze aanbieders moeten persoonlijke informatie van cliënten veilig en vertrouwelijk bewaren, en deze persoonlijke informatie enkel gebruiken namens Kaspersky Lab.

Weet dat we uw persoonlijke informatie zullen bekend maken wanneer dat rechtmatig verplicht gesteld wordt door regeringsinstellingen of wet uitvoerende instanties.

Afmelding

Als u onze email nieuwsbrief of bulletins niet langer wenst te ontvangen, kunt u afzien van verdere berichtgeving door een mail te sturen naar "unsubscribe" in de onderwerpsregel in de email.

Veiligheid

We hebben veiligheidsmaatregelen genomen, overeenkomend met de internationaal geldende regels betreffende informatiepraktijken, om uw persoonlijke informatie te beschermen. Deze maatregelen bestaan onder meer uit technische en procedurele stappen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik, ongeoorloofde toegang of onthulling, verlies, wijziging of vernietiging. Creditcard informatie wordt doorgegeven door middel van secure socket layer (SSL) versleuteling.

Kaspersky Lab is een internationaal bedrijf, en we leveren bedrijfsinformatie aan kantoren verspreid over de gehele wereld. De persoonlijke informatie die u ons heeft gegeven kan worden verzonden naar andere Kaspersky Lab kantoren over de gehele wereld. Ook kunnen in sommige landen onze andere vertegenwoordigers de verzameling, verzending, opslag en verwerking van uw informatie op zich nemen.

Cookies

Kaspersky Lab zal af en toe gebruik maken van cookies. Een cookie is een uniek tekstbestand dat een website naar uw browser software kan verzenden. Cookies maken het mogelijk voor een website op maat gemaakte informatie te verstrekken, gebaseerd op uw surfgedrag. Kaspersky kan cookies gebruiken, bijvoorbeeld om u te herinneren wanneer u zich registreert voor producten of diensten. Wanneer u niet wil dat Kaspersky Lab cookies naar uw browser verzendt, dan kunt u uw browser instellen op het weigeren van cookies of u er opmerkzaam op te maken wanneer een website probeert een cookie te plaatsen in uw browser software. Het weigeren van cookies kan effect hebben op uw mogelijkheden gebruik te maken van sommige producten en/of diensten op onze website.

Kaspersky Lab kan ook cookies gebruiken om uw bezoek aan onze website na te trekken. Terwijl onze webserver automatisch uw IP adres natrekt, blijft u echter anoniem: deze informatie identificeert u niet.

Statische gegevens

We kunnen domeinnamen, IP-adressen, en browser-typen van de mensen die onze site bezoeken, natrekken. We gebruiken deze informatie om een statistisch overzicht te kunnen krijgen van de bezoekersaantallen van de Kaspersky Lab'sites. Deze informatie is niet verbonden met enige persoonlijke informatie.

Privacybeleid van andere bedrijven

De Kaspersky Lab sites bevatten links naar de sites van ondernemingen met wie we een relatie onderhouden. Kaspersky Lab is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van onze zakenpartners. We verzoeken u om hun privacy-verklaring te lezen, aangezien deze kan verschillen van die van ons.

Niet-vertrouwelijke informatie

Onthoudt u alstublieft dat informatie die u verstrekt in een nieuws discussie of forum publieke informatie is en dat die niet zal worden behandeld als vertrouwelijk. Deze informatie kan worden verzameld en gebruikt door derden. Wees voorzichtig en verantwoordelijk wanneer u online bent.

Contactinformatie

Deze informatie kunt u vinden op onze contactinformatiepagina.